Wat is bewindvoering.

Soms kan iemand zijn financiële zaken niet meer zelf regelen. U zou bijvoorbeeld kunnen denken aan: dementerende ouderen, geestelijk gehandicapten of mensen met schulden. 

De rechter kan dan bepalen dat iemand anders de beslissingen neemt over geld en goederen (=vermogen). De rechter stelt dan een (beschermings-)bewindvoerder aan. De cliënt mag vervolgens niet meer zelf beslissen over geldzaken. De bewindvoerder is verantwoordelijk voor de financiële en de praktische kant van het vermogen van de cliënt. De bewindvoerder kan bijvoorbeeld een belastingaangifte doen, maar ook (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Het kan gaan om het hele vermogen, of om een gedeelte daarvan. Uiteraard bent u vrij in de keuze van die bewindvoerder. Mela Bewindvoering helpt u hier graag bij.

Echter is het een groot misverstand, dat Mela Bewindvoering ál uw schulden kan of gaat oplossen. Wij zorgen voor rust: alle lopende betalingen worden betaald en nieuwe schulden worden juist voorkómen. Wij houden ons niet bezig met schuldsanering. Indien nodig of gewenst, werken wij samen met onze betrouwbare partners op dit terrein.

Wilt u meer weten wat Mela Bewindvoering voor ú kan betekenen, neem dat vrijblijvend contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

Mela bewindvoering is lid van:

Logo NBBI