Wooncorporaties

Een groeiende groep huurders is niet meer of onvoldoende in staat de huur (tijdig) te betalen. Uiteindelijk komt er een afbetalingsregeling of incassoprocedure. In het ergste geval komt het tot een uitzetting. Een moeilijke en kostbare situatie. Niet alleen voor u, maar tevens ook voor úw huurders. Roep tijdig de assistentie van Mela Bewindvoering in, om incassokosten én/of de kosten welke uitzetting met zich meebrengt, te besparen.

Wilt u weten wat Mela Bewindvoering voor u, als organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op.

Mela bewindvoering is lid van:

Logo NBBI