Werkwijze Bewindvoering

Aanvragen

Mela Bewindvoering vult namens u een aanvraagformulier in en stuurt dit naar de rechtbank in uw regio.

Toetsing rechter

De rechter nodigt u uit voor een zitting. Dat is de bijeenkomst in de rechtbank waar de rechter goed controleert of beschermingsbewind een 'passende maatregel' is. Dat wil zeggen, dat met beschermingsbewind ook echt problemen kunnen worden voorkomen, verminderd of zelfs helemaal opgelost. De rechter bekijkt niet alleen de papieren, maar vraagt ook naar uw verhaal. Pas na deze controle besluit de rechter eventueel tot onderbewindstelling.

Werkzaamheden

Het concrete werk van een bewindvoerder kan bestaan uit:

* Het openen van bankrekeningen
* Het betalen van rekeningen
* Het regelen van de belastingaangifte (Box 1)
* Het assisteren bij de aanvraag van uitkering, bijstand, toeslagen, het afsluiten van verzekeringen of contracten,
* Het opstellen van een budgetplan,
* Het adviseren over geld en regels.

Mela bewindvoering is lid van:

Logo NBBI