Werkwijze Mentorschap

Aanvragen

Mela Bewindvoering vult namens u een aanvraagformulier in en stuurt dit naar de rechtbank in uw regio.

Toetsing rechter

De rechter nodigt u uit voor een zitting. Dat is de bijeenkomst in de rechtbank waar de rechter goed controleert of mentorschap een 'passende maatregel' is. Dat wil zeggen, dat met mentorschap problemen kunnen worden voorkomen, verminderd of zelfs helemaal opgelost. De rechter bekijkt niet alleen de papieren, maar vraagt ook naar uw verhaal. Pas na deze controle besluit de rechter tot benoeming van een mentor.

Werkzaamheden

Het concrete werk van een mentor vindt altijd plaats in overleg en kan bestaan uit:

  • het overleggen met arts(en)
  • toestemming verlenen voor een behandeling
  • contact onderhouden met een instelling
  • overleggen met een persoonlijk begeleider over de beste ondersteuning bij wonen, werken en/of dagbesteding

Mela bewindvoering is lid van:

Logo NBBI