Mentorschap

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die niet goed voor hun persoonlijke belangen kunnen zorgen. Dit kan tijdelijk zijn of voor altijd.

Mentorschap is er voor mensen vanaf 18 jaar en gaat over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap gaat niet over geld en goederen, die vallen onder bewindvoering. Echter een combinatie van deze twee aspecten is wel mogelijk.

Een mentor kan zelfstandig beslissingen nemen. Voor uzelf, uw partner, uw meerderjarige kind of uw familielid. Uw wensen staan altijd voorop.

Een mentor wordt bijvoorbeeld benoemd voor mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen, psychiatrische patiënten of patiënten die in coma liggen. Maar ook voor mensen die tijdelijk om andere redenen niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Samen met u waakt de mentor erover dat degene die het betreft steeds de beste zorg krijgt.

 

Mela bewindvoering is lid van:

Logo NBBI